Obsah stránky

Služby Standard Automation

Ponuka služieb v oblasti Standard Automation obvykle obsahuje tieto činnosti:

 • Zhodnotenie jestvujúceho stavu a požiadaviek zákazníka;

 • Vypracovanie návrhu konceptu štandardnej automatizácie vr. robotizácie, ak je vhodná;

 • Prediskutovanie konceptu riešenia so zákazníkom a jeho prípadná korekcia;

 • Vzájomné finálne odsúhlasenie konceptu riešenia;

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie príslušných profesijných častí;

 • Ostatné off-site aktivity (príprava aplikačného programového vybavenia apod.)

 • Dodávka komponentov, montážneho a pomocného materiálu;

 • Montáž a oživenie on-site (na stavbe u zákazníka);

 • Optimalizácia a zosúladenie štandardnej a bezpečnostnej automatizácie;

 • Zaškolenie obsluhy a údržby;

 • Záručný a pozáručný servis.

 

Neoddeliteľnou súčasťou riešení štandardnej automatizácie v našom poňatí je robotika, ktorú považujeme v istom zmysle a pre určité odbory a operácie za budúcnosť automatizácie.

Pretože je robotika v súčasnej dobe niekedy až démonizovaná alebo na druhej strane príliš preceňovaná, každému zákazníkovi individuálne vysvetlíme výhody aj nevýhody robotizácie pre jeho konkrétny prípad.

Sú bežné situácie, keď nasadenie robota (vr. aplikácie príslušných bezpečnostných opatrení) zlepší nielen produktivitu, ale vyrieši aj bezpečnosť celej prevádzky.

Ako pri každej ľudskej činnosti však platí, že robotov treba nasadzovať uvážlivo a s rozumom. Potom je robotizácia cestou, ktorej sa netreba obávať