Obsah stránky

REFERENCIE

V priebehu našej praxe sme vykonávali činnosti pre najrenomovanejšie spoločnosti z celého sveta.

Pracovali sme pre koncových užívateľov, výrobcov strojov a zariadení ako aj pre inžinierske firmy rôzneho zamerania.

Našimi zákazníkmi sú vedľa globálnych aj malé a stredné firmy.

Hlavným teritórium boli okrem Slovenska a Českej republiky najmä ostatné krajiny Európskej únie, ale aj mimoeurópske destinácie.

Podrobnosti Vám radi sdelíme osobne či telefonicky.