Obsah stránky

Prečo si vybrať nás

Sme profesionáli, ktorí ovládajú svoju prácu

Pôvodne sme túto časť chceli začať heslom: „Nie sme diletanti“, pretože v dnešnej „vyprázdnenej“ dobe, sa slovo „profesionál“ stalo natoľko nadužívaným, že sa úplne zabudlo na jeho pôvodný význam. Ten totiž označoval niekoho, kto vykonáva určitú činnosť za účelom zárobku. Nič viac. Pravým opakom je „amatér“. V súčasnosti sa za „profesionála“ považuje kadekto, čo ale samo osebe neznamená, že svoju prácu primerane ovláda. Mnohý „amatérsky“ maliar vie lepšie vymalovať byt, než „profík“. Súčasnosť, keď nie sú remeselníci, ale ani lekári, IT odborníci, piloti a pod. (o politikoch nehovoriac), je ideálnym „podhubím“ pre diletantov všetkého druhu. A diletant je ten, kto koná odbornú činnosť bez dostatočnej odbornej prípravy. 
ProSafety Automation vždy vykonáva svoju podnikateľskú činnosť s maximálnou odbornosťou. 
POZN.: Bližšie o významoch slov „amatér“, „diletant“ a „profesionál“ viď: Prof. PhDr. Lumír Klimeš, CSc., Slovník cizích slov, SPN Praha, 1995, str. 19, 121 a 603. 

S nami je Vaša automatizácia bezpečná    

Vyznáme sa v štandardnej automatizácii aj v bezpečnostnej automatizácii, rozumieme riadeným technológiám - a to nie je bežný „štandard“ na trhu.

Kvalita bez kompromisov 

„...bo jak sem nesnašel šlendryjan ve vyrobě, nebudu ho trpěť ani co sem v hrobě...“, spieva Jaromír Nohavica v kultovej pesni „Až to se mnu sekne“. http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/az_to_se_mnu_sekne.htm
A tak je tomu aj u nás. Buď robíme poriadne alebo vôbec.

Ponúkame skutočné riešenie Vašich problémov

Dnes prakticky každý ponúka „Solution“, lenže je riešenie a „riešenie“. Nie sme pisatelia technických správ, z ktorých zákazník zistí, že má všetko zle, ale ani tí, ktorí napíšu do správy čokoľvek, veď papier znesie všetko. 
Analyzujeme konkrétnu situáciu, navrhneme konkrétne riešenie a - najmä - ho zrealizujeme na kľúč vč. overenia oprávnenou právnickou osobou (Technická inšpekcia), ak je to potrebné. 

Komplexnosť

Aj keď sme špecialisti, disponujeme širokým záberom a vďaka tomu môžeme ponúknuť aj veľmi komplexné riešenie zložitejšieho problému, nielen iba jeho časti. To znamená, že na jednu vec nepotrebujete viacerých dodávateľov.
Využívame medziodborovú synergiu, ale zároveň „nelezieme do kapusty“ tým, čo tomu lepšie rozumejú.
Pri riešení problému sa snažíme zachytiť všetky známe „stupne voľnosti“ riešenej sústavy. Toto je naša veľmi silná stránka.

Sme nezávislí

Poznáme väčšinu produktov svetových firiem v branži, ale nie sme na nikom závislí. Vďaka tomu máme určitú slobodu navrhnúť technické riešenie podľa nášho najlepšieho svedomia a vedomia s maximálnym dôrazom na zákaznícke požiadavky a zvyklosti. 

Vždy hľadáme najlepšie riešenie Vašej situácie  

Pomer cena / výkon je kľúčový. Nerobíme Low Cost Solution, ale takisto veľmi dobre vieme, že ani vysoká cena a „značkové“ produkty neznamenajú nutne to najlepšie.

Máme prax 40+ rokov

Zakladatelia spoločnosti majú spolu okrem príslušného vzdelania viac ako 40 rokov odbornej praxe v štandardnej automatizácii, bezpečnostnej automatizácii, projektovej a inžinierskej činnosti, obchode a službách.

Tam, kde ostatní končia, my (niekedy) začínáme

Sme špecialisti na riešenie ťažkých až „neriešiteľných“ úloh a baví nás to.

Ale, ak niečo nevieme dobre vyriešiť, včas Vám to povieme

Vieme veľa, ale stále to nepostačuje... Zložitosť automatizačnej techniky a jej rôznorodosť v závislosti od technológie, ktorú riadia, je značná. Okrem toho, že nikto nemôže ovládať všetko, sa bežne stretávame s problémami, ktoré sú buď natoľko nové či špecifické, že ich riešenie by bolo nad rámec našich aktuálnych možnosti a / alebo aj možností (finančných a / alebo technických) zákazníka. Nech už to vieme vopred či zistíme neskôr, so zákazníkom nehráme šachovú partiu s neistým výsledkom pre obidve strany.

Fair Play

Veríme, že z dlhodobého hľadiska, je to tá najlepšia stratégia. Preto tento prístup očakávame aj od našich zákazníkov, partnerov, dodávateľov a spolupracovníkov. 

Náš zákazník, náš pán

Možno ste si už všimli, že táto stará pravda čoraz častejšie prestáva platiť a to nielen v určitých nemenovaných, ale všetkým dobre známym veľkých „corporations“ fungujúcich už len z podstaty podľa hesla „Ďakujeme, že tu nechodíte“, ale žiaľ aj u malých a stredných firiem. Nie sú ľudia a to sa dá dobre využiť... U nás si vážime rovnako všetkých - malých aj veľkých. Nežijeme z podstaty, ale zo zákaziek.