Obsah stránky

Ostatné služby

Okrem Safety Automation a Standard Automation, ale aj v ich rámci, zabezpečujeme formou outsourcingu najmä tieto služby:
 
Výroba rozvádzačov

Jedná sa nielen o výrobu rozvádzačov pre naše realizácie, ale aj o špecializovanú zákazkovú a malosériovú výrobu osobitne. Problémom však nie sú ani rozsahom väčšie dodávky.

Building & Home Automation

Naše aktivity v oblasti riešenia pre automatizáciu budov a domácej automatizacie ponúkame v synergii s riešeniami pre technológie vďaka naším praktickým skúsenostiam. Prečo nevyužiť ponuku a vhodne automatizovať nielen technológie, ale aj budovy, kde sa technológie náchádzajú?

Projektovanie ASRTP / MaR / ELEKTRO

Odborné CAD projektovanie – predrealizačné, realizačné aj porealizačné projekty. 

Montážne práce ASRTP / MaR / ELEKTRO vr. pridružených strojnotechnologických  montáží

Práce stredného až menšieho rozsahu pre prípad, keď chýbajú vlastné kapacity, jeden externista je málo a veľká firma zas príliš…. 

Servis ASRTP / MaR / ELEKTRO (nielen nami dodaných zariadení)

Služby “ad hoc”, cez havarijné situácie až po pravidelný výkon servisných prác na základe špeciálnej servisnej zmluvy. 

 
Poradenstvo v oblasti ASRTP / MaR / ELEKTRO 
 
Táto služba je veľmi variabilná a môže obsahovať odbormú pomoc vo forme telefonických, telekonferenčných alebo písomných konzultácií, cez outsourcing odborných inžinierských činností vč. nákupných služieb až po praktickú realizáciu. Príklad: Návrh riešenia určitého parciálneho alebo zložitejšieho problému, vytypovanie komponent, ich obstaranie, dodávka a príp. montáž.