Obsah stránky

Spoločenská zodpovednosť firmy

ProSafety Automation s. r. o. bola založená o.i. aj preto, aby aspoň málom prispela ku „zlepšeniu“ nášho sveta. 

Spoločenská zodpovednosť (Corporate Social Responsibility - CSR) pre nás nie je ani frázou, ale ani len formálnym prihlásením sa ku princípu CSR.

Naše chápanie spoločenskej zodpovednosti firmy je širšie. Sme presvedčení, že pri súčasnej úrovni priemyselných technológií a ich riadiacich štruktúr aj minimálne zvýšenie bezpečnosti môže významne pomôcť k bezpečnejšiemu svetu.

Vlastnou podnikateľskou činnosťou zameranou na vytváranie bezpečnejšieho pracovného prostredia sa podľa našich možností a schopností s pokorou snažíme chrániť: 

  • Životy a zdravie všetkých zainteresovaných ľudí vo výrobe a jej okolí; 
  • Technológiu pred poškodením alebo zničením;
  • Životné prostredie tým, že eliminujeme potenciálne hazardy, ktoré môžu mať negatívny environmentálny dopad.

Tieto tri atribúty sa potom premietajú do oblasti sociálnej, environmentálnej a v konečnom dôsledku, ako aj všetko, do roviny ekonomickej, čím sa napĺňa podstata nášho chápania spoločensky zodpovednej firmy.