Obsah stránky

SAFETY AUTOMATION

Safety Automation alebo bezpečnosť automatizovaných systémov riadenia, či funkčná bezpečnosť v oblasti automatizácie je súbor opatrení slúžiacich pre bezpečnosť automatizovaných systémov riadenia a nie je teda ničím novým, čo by nás malo zásadne prekvapiť či zaskočiť. Ale postupne, ako narastá stupeň automatizácie a robotizácie jednotlivých výrobných odvetví, ako aj zložitosť automatizácie, sa však význam tejto odjakživa organickej, ale otvorene si priznajme, že často žiaľ opomíňanej časti automatizácie, prudko zvyšuje. Vyvíja sa a upravuje nielen legislatíva, ale rastú aj nároky na výrobcov bezpečnostných systémov a komponent.

Aby technológie „nezvíťazili“ nad ľuďmi, musia mať prevádzkovatelia, ale aj výrobcovia automatizovaných systémov strojov a zariadení čo najväčšiu istotu, že technológie fungujú nielen maximálne efektívne, ale zároveň aj bezpečne.

Veľmi široká a niekedy aj zbytočne komplikovaná a vzájomne si odporujúca bezpečnostná legislatíva môže byť ťažkým orieškom aj pre odborníkov, tobôž pre konštruktérov a designérov, o užívateľoch nehovoriac. Podľa toho vyzerá aj realita.

Na základe dlhoročných odborných skúsenosti môžme zodpovedne konštatovať, že počas našej praxe sme nevideli bezpečný stroj...

Áno, tu je na mieste otázka, či úplne bezpečný stroj môže vôbec existovať, pretože 100% bezpečný stroj je asi len ten, ktorý je „bezpečne“ odpojený od všetkých druhov energií a umiestnený mimo dosahu a prístupu kohokoľvek. 

Ak sa však vrátime k našej praktickej skúsenosti z prevádzok, môžeme pokračovať tým, že cca 50% bezpečnostných závad na jestvujúcich „bežných“ strojoch a to bez ohľadu na to či dlhodobo používaných, zánovných či dokonca úplne nových, sú závady natoľko vážne, že priamo ohrozujú zdravie a život ľudí (najmä obsluhy a údržby), môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a samozrejme, že sú potencionálnym rizikom aj samy sebe, tzn. že nesprávnym fungovaním môžu poškodiť vlastnú a súvisiacu technológiu...

A to sú veľmi pádne dôvody na to, aby sme sa začali bezpečnosťou našich technológií už konečne seriózne zaoberať.