Obsah stránky

STANDARD AUTOMATION

Štandardná priemyselná automatizácia (Standard Automation) a bezpečnostná automatizácia (Safety Automation) sú spojené nádoby. Dobre navrhnutá a najmä dobre urobená a naprogramovaná štandardná automatizácia je nevyhnutným základom pre správne fungujúcu bezpečnosť. A že žiadny stroj alebo technológia nemôže v dnešnej dobe fungovať nebezpečne, je „nad slnko jasnejšie“. (Viac sa o tom môžete dozvedieť v časti Safety Automation.)

Je preto logické, že naša spoločnosť sa venuje obidvom stranám jednej mince a teda návrh a realizácia štandardnej automatizácie je bežnou súčasťou našich komplexných riešení automatizácie. Zákazníkom tak ponúkame veľmi výrazný synergický efekt, čo vystihuje asi najlepšie náš slogan: 

ONE AUTOMATION ONLY. 

SAFE.

Toto chápanie automatizácie podporuje aj súčasný trend, keď riadiaci systém PLC (Programmable Logic Controller) čoraz častejšie obsahuje aj bezpečnostnú časť, čiže hovoríme o tzv. „Safety Integrated“ riadiacom systéme. Prakticky je potom možné použiť iba jeden riadiaci systém (Control System) pre štandardné aj bezpečné riadenie. 

Tento koncept má celý rad výhod. Bez nároku na úplnosť sú to najmä unifikácia vyplývajúca z potreby iba jediného riadiaceho systému (RS), menší počet dodávateľov, menšie alebo žiadne problémy s kompatibilitou jednotlivých častí riadiacich systémov, úspora miesta v rozvádzačoch, nižšie náklady na školenie a údržbu, nie je potrebné mať náhradné diely od viacerých dodávateľov a pod. 

Na druhej strane sú tam určite aj nevýhody. Okrem toho, že nemusí byť vždy výhodné mať iba jedného dodávateľa automatizačného HW a SW a pod., je tam jedna pomerne značná nevýhoda, ktorá platí bez ohľadu na skutočnosť, či máme jeden systém pre riadenie štandardné a druhý pre riadenie bezpečnostné. Ide o to, že mnohé firmy sú výborné v realizácii aj zložitých projektov, ale nie vždy a obáváme sa, že v skutočnosti veľmi často, sa dostatočne venujú a odborne ovládajú Safety Automation. Obvykle sa bezpečnosť „nejako“ urobí a práve z toho vyplývajú neskoršie problémy s prevádzkou celej technológie. V najhoršom prípade sa celá bezpečnosť resp. potrebné „blokády“ naprogramujú do jedného riadiaceho systému (štandardného riadenia) alebo sa štandardné a bezpečnostné signály pomiešajú a problémy sú na svete. 

Dobre urobená bezpečnosť nemôže byť pri bežnej činnosti technológie vôbec „vidieť“ a nemôže teda vytvárať zbytočné prekážky. Safety Automation začína „úradovať“ len v kritických situáciách s jediným, ale o to dôležitejším cieľom: Musí bezpečne odpojiť technológiu, resp. jej príslušnú časť tak, aby nedošlo ku zraneniam, či dokonca smrteľným úrazom, a samozrejme k poškodeniu vlastnej technológie či životného prostredia.   

A práve v tom spočíva naša výhoda. Ovládame Safety aj Standard Automation a rozumieme mnohým technológiám. Táto synergia nám dáva veľmi výrazný predpoklad k úspešnej realizácii celkovej automatizácie a zosúladeniu obidvoch častí jednej automatizácie. Dá sa to povedať aj tak, že s nami je Vaša štandardná automatizácia bezpečná.    

Naše návrhy štandardnej automatizácie sa vyznačujú tiež jedným veľmi podstatným rysom: 

Automatizácia a najmä jej „korunná“ časť, za ktorú je obvykle považovaná robotika, sú úžasné veci a to aj pre človeka, ktorý o tejto problematike nemal predtým ani poňatie. Na druhej strane, tak, ako veľa užitočných vecí, aj automatizácia je dobrým sluhom, ale zlým plánom. Preto pri návrhu ideme „zlatou strednou cestou“. Prioritou je vždy účelnosť a efektivita automatizácie, pretože táto má zvýšiť produktivitu, ušetriť namáhavú a sterotypnú prácu a nie zvýšiť náklady, stresovať ľudí a nakoniec spôsobiť viac problémov než osohu... 

Štandardnú automatizáciu navrhujeme tak, aby bola jasná návratnosť investície a nikoho nepresviedčame o nezmyselných a prakticky nerealizovateĺných módnych výstrelkoch. 

Naša ponuka služieb v oblasti Standard Automation zvyčajne zahŕňa nasledujúce aktivity: 

  • Zhodnotenie jestvujúceho stavu, požiadaviek zákazníka a vypracovanie návrhu konceptu štandardnej automatizácie;

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie príslušných profesijných častí;

  • Dodávka komponent, montážneho a pomocného materiálu;

  • Montáž a oživenie;

  • Optimalizácia a zosúladenie štandardnej a bezpečnostnej automatizácie;

  • Zaškolenie obsluhy a údržby;

  • Záručný a pozáručný servis.